Humpie Dancing, gevestigd in Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Info@humpiedancing.nl    www.humpiedancing.nl–  Asserring 23 1187 RH  AMSTELVEEN

 

Persoonsgegevens, die worden verwerkt

Humpie Dancing verwerkt uw persoonsgegevens om u te informeren over haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch
 • Bankrekeningnummer als u dat nummer actief verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

De website van Humpie Dancing heeft niet de intentie andere gegevens dan hierboven genoemd te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

Humpie Dancing verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van uitnodigingen van dansdagen
 • Verkoop van Humpie Dancing e-course
 • U te kunnen bellen, e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van diensten en/of producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om persoonsgegevens te verwerken als daar wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens, die nodig zijn voor de Belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Humpie Dancing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Humpie Dancing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij u dat eerder aangeeft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Humpie Dancing verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Humpie Dancing. Dit kunt u melden via info@humpiedancing.nl

Het beveiligen van persoonsgegevens

Humpie Dancing neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact op via info@humpiedancing.nl