member-image

Humpie Workshops

Dansen verankert woorden

met bewegingen.

Onze visie

Alle kinderen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om met de basisschool te starten. Veel kinderen krijgen thuis de begeleiding en stimulering om dat te behalen. Maar niet ieder kind heeft die kans. In onze visie verdienen alle kinderen dezelfde kans om zichzelf te ontwikkelen. Om trots te zijn op zichzelf. Om hun stem te laten horen.

Humpie Dancing geeft jou medewerkers inzicht en de tools om de vooruitgang van de ontwikkeling van de peuters die u dagelijks verwelkomt op uw kinderopvangorganisatie te verwezenlijken.

Wij geven trainingen op maat

Een training bestaat uit een theoretisch gedeelte en de praktijk.

  • In het theoretische gedeelte wordt uitgelegd waar een les aan moet voldoen. Samen met de pedagogisch medewerkers exploreren we de beleveniswereld van het kind. Hoe bouwen we een les op en wat hebben we daarvoor nodig.
  • Daarna gaan we deze wetenschappen in de praktijk brengen. De pedagogisch medewerkers zullen een les krijgen. Daarin kunnen ze ervaren wat we in theorie hebben besproken. Daarna zullen ze zelf een les maken en deze ook geven.
  • Tot slot zullen ze onder begeleiding aan de slag gaan met de kinderen zodat ze stevig op de ´dans´vloer staan.

Het lesmateriaal

Lesmateriaal kan apart aangevraagd worden, eventueel afgestemd op jou programma.

Contact

Social Media