member-image

@Humpie Platform

Dansen geeft plezier

en maakt je creatief.

@Humpie

@Humpie neemt de gehele zorg, organisatie en logistiek voor lessenbegeleiding uit handen van de PM’er en locatiemanager. Wij gaan verder waar de activiteitencoördinator stopt. Want bij het opstellen van het @HumpiePlan is de aansluiting van de lessen bij de strategische doelen en pedagogische visie van de kinderopvangorganisatie het uitgangspunt. Alles wat er vanuit de opvangorganisatie wordt georganiseerd, van kinderen tot aan ouders, van PM’ers tot aan het management, zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar in het @HumpiePlan.

@Humpie start een proces bij kinderen wat ervoor zorgt dat de lessen niet alleen op korte termijn voor ontwikkeling, plezier en voldoening zorgen, maar dat het ook doorwerking heeft op langer termijn. Een proces wat de PM’ers en locatiemanagers zelfstandig kunnen voortzetten omdat de koers bepaald is en de invulling samen met hen uitgedacht is.

@Humpie sluit met haar programma aan op een aantal kerndoelen binnen het onderwijs, te weten; 1, 2, 3, 34, 36, 37, 54, 55, 57 en 58. Hiermee kunnen niet alleen na schoolse activiteiten worden ingezet, maar kan er ook worden gekozen voor een ondersteunend programma onder schooltijd.

@Humpie is powered by Humpie Dancing en dit betekent dat, net als bij het moederbedrijf, het versterken van de ontwikkelingsgebieden van kinderen centraal staat.

@Humpie zorgt ervoor dat alle lessen die wij toevoegen in het @HumpiePlan, het persoonlijke lessenplan van de opvangorganisaties en onderwijs, bijdragen aan het versterken van het zelfbeeld, de motoriek en de sociaal- en emotionele vaardigheden van het kind. Wij zorgen ervoor dat er voldoende diversiteit, afwisseling, aandacht en maatwerk is in het lessenplan zodat het kind in zijn eigen kracht komt te staan, en zijn uniciteit tot recht komt. Hierbij houden wij ook rekening met het ontwikkelniveau, de omgeving en de thuissituatie van het kind.

@Humpie ondersteunt de pedagogische medewerkers en werkt nauw samen met de pedagogische beleidsmedewerker, de locatiemanager en de leerkracht. Alleen op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat alle lessen een basis leggen voor de toekomst.

Zo koppelen wij het @HumpiePlan aan de 21st Century skills die kinderen nodig hebben om een goede toekomst tegemoet te gaan. En voor iedere leeftijdsfase en bij iedere pedagogische stroming creëren wij een passend aanbod. Indien de organisatie werkt met doorlopende leerlijnen zorgen wij er ook voor dat deze volledig tot hun recht komen. Onze diensten zijn een uitkomst voor kinderdagverblijven, BSO’s, basisscholen en instellingen voor het speciaal onderwijs.

Voor meer informatie of een @HumpiePlan vul het contactformulier in.

YogaTheater@Humpie

YogaTheater@Humpie waarin de docent yoga met theater verbindt. Ideaal voor kinderen omdat ze bij theater hun energie kwijt kunnen en yoga de energiebalans door ontspanning en reflectie in evenwicht brengt. De combinatie van yoga en theater werkt versterkend op het zelfbeeld van het kind. De eigenwaarde van het kind neemt toe doordat het kind leert om zichzelf te accepteren en emoties en gevoelens te uiten en een te accepteren. De kinderen leren “De zon in zichzelf aan te zetten”.

Yoga voor kinderen werkt effectief en krachtig. Er is geen sprake van competitie. De meditatie verkleint de stap naar zelf- exploratie en zelfkennis en bevordert ontspanning in lichaam en geest. Het voordeel hiervan is dat het kind durft los te laten en leert onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken en dus de hoofdzaken aandacht geeft.

De combinatie yoga en theater verbetert het werkgeheugen omdat het concentratievermogen toeneemt vanwege de herhaling die erin zit. Dit leidt bijvoorbeeld tot betere leerprestaties en consequentheid in het uitvoeren van planningen. Yoga stimuleert uitgestelde aandacht omdat het kind leert om zijn of haar energie te verdelen en in te zetten op het juiste moment. Het kind leert ook tijdens de momenten dat het stil moet zitten en luisteren (bijvoorbeeld in de groep op school), hiervoor de juiste energie gebruikt. Oefeningen om de spieren te rekken en lenigheid te bevorderen zijn vanzelfsprekend ook aan de orde.

De docent zet leuke, fantasierijke en creatieve oplossingen in die het theater te bieden heeft. Deze werkvorm zorgt voor bewustwording van de kracht van visualisatie, ademhaling en beweging.

Met de kinderen gaat ze op ontdekkingsreis in de wereld van de dieren. Een olifant die zijn rug wil wassen, buigt zijn hoofd naar beneden en stuurt zo zijn slurf in het water onder hem (breng je armen zijwaarts omhoog, handen tegen elkaar aan, en buig met je lichaam naar achteren om naar je handen te kijken, breng je handen, naar je borst en vervolgens naar de grond. Hierna zwiept hij zijn slurf weer omhoog, buig de knieën en kom met kracht omhoog, breng de armen zijwaarts naar boven tot in de begin positie en spuit zo het water de lucht in. Een oefening om de borst- en buikspieren te verstevigen, de ademhaling te controleren en de hamstrings op te rekken.

Theater stimuleert de creativiteit en dus ook het probleemoplossend vermogen van het kind. YogaTheater@Humpie versterkt de eigen identiteit van het kind en vergroot het empathisch vermogen. De kinderen leren dat ze er mogen zijn en dat de wereld bestaat uit nog meer kinderen die mogen zijn wie ze zijn. Ze gaan zich op deze manier vanuit eigen kracht en binnen hun eigen mogelijkheden te bewegen.

De combinatie van yoga en theater zijn los van elkaar al zeer krachtig, maar worden gecombineerd om de resultaten van ieder afzonderlijk onderdeel te versterken en te verduurzamen. Deze twee onderdelen kunnen zowel samen als los van elkaar aangeboden worden en zijn ook geschikt voor docenten. Afhankelijk van de fase waarin de organisatie zit en de behoefte vanuit de kinderen, wordt gekeken welke vorm het beste past.

Expeditie Schateiland@Humpie

Expeditie Schateiland@Humpie neemt je acht keer mee op avontuur met Durfje Daantje, Stoere Sam en Dapper Sofietje.

Durfje Daantje helpt kinderen met wat teruggetrokken gedrag. Zij vinden het bijvoorbeeld moeilijk om voor de klas iets te vertellen, te zeggen wat ze eigenlijk willen of vinden het maken van een toets heel spannend.

Stoere Sam helpt kinderen die het moeilijk vinden om vriendjes te maken.

Dapper Sofietje gaat op avontuur met jongere kinderen (5 tot 7 jaar). Zij gaat oefenen met de sociaal emotionele vaardigheden.

Samen met deze vriendjes gaan we allerlei leuke dingen doen: spelletjes, tekenen, knutselen, zingen, toneel spelen, verhalen vertellen en vooral veel plezier maken.

Wanneer je de acht avonturen beleefd hebt, ga je naar huis met een koffertje vol leuke ervaringen, ontdekte schatten en inzichten. Hierdoor ga je blij en met veel zelfvertrouwen weer naar school!

Durfje Daantje, Stoere Sam en Dapper Sofietje popelen om met heel veel kinderen op avontuur te gaan!

Dansexpressie@Humpie

Dansexpressie@Humpie is zeer geschikt voor kinderen van de basisschool van groep 1 t/m 4. Het is een uitstekende manier om kinderen uit de dagen. De kinderen leren te bewegen op het ritme van de muziek. Leren de emoties van de muziek te herkennen. Wat ze horen mogen ze uitbeelden en wat ze uitbeelden mogen ze exploreren. Peggy haalt de communicatie naar boven door van kleine gebaren grote uitingen te maken om de zichtbaarheid van het individu te benadrukken. Iedereen mag er zijn en dat mogen ze laten zien. De beleving van een verhaal mag vertaald worden door kinderen en door ze spanning en ontspanning te laten voelen.

Ook komen er diverse spelmomenten voor in deze les, waarbij elementen als spiegelen (met zijn tweeën of alleen voor een groep), uitdaging (stopdans) en oriëntatie (stopdans met ruimtelijke inzicht) aangeboden wordt. Maar vooral plezier en energie zal er zijn tijdens deze lessen. Met als resultaat kinderen die beter in hun vel gaan zitten, waarbij hun artistieke vrijheid is verruimd, de vertaling van woord naar beweging is ontwikkeld en hun motoriek is verbeterd.

Streetdance@Humpie

Streetdance@Humpie is zeer geschikt voor kinderen van de basisschool van groep 1 t/m 8. Dansen haalt het beste in je naar boven!

Streetdance is ontstaan op straat in clubs en op middelbare scholen. Tegenwoordig kan streetdance gezien worden als een onderdeel van de hiphop en funkdancestijlen, die al in de jaren tachtig ontstonden. Er zijn geen regels, alle bewegingen zijn goed.

De kinderen hun spieren worden sterker en soepeler. Bewegingen (sierlijk of strak), ritme en luisteren naar muziek worden gestimuleerd zodat muziek een katalysator wordt naar expressievere en emotionele uitingen. De kinderen worden aangemoedigd samen te werken aan danspassen die gebruikt worden ter aanvulling van de choreografie. Hierbij wordt gelet op gelijkwaardigheid en communicatie. De kracht van de herhaling komt hier naar boven.

Strenght@Humpie

Bij Strenght@Humpie kunnen kinderen op een leuke en speelse wijze de basisprincipes van het kickboksen leren. De lessen worden gegeven door gekwalificeerde trainers en plezier en veiligheid staat bij ons voorop. Kickboksen is een vechtsport waarbij zowel de handen als de benen worden gebruikt. Kickboksen kent zijn oorsprong in Japan. Bij kickboksen worden de stoten van het boksen gecombineerd met de trappen uit sporten zoals karate en taekwondo.Kickboksen wordt de laatste jaren steeds populairder in Nederland, ook onder kinderen. Vanaf 4 jaar kunnen kinderen deelnemen aan de lessen.Door te leren kickboksen worden kinderen:

  • Zelfverzekerder en weerbaarder en kunnen hun energie kwijt op een leuke manier.
  • Energieker doordat het lichaam wordt geactiveerd.
  • Respectvoller voor zichzelf en naar anderen. Ze worden uitgedaagd om hun grenzen op te zoeken en dit komt ten goede van hun sociale vaardigheden.
  • Fysiek sterker en leniger. Alle spieren in het lichaam worden getraind en hun coördinatie wordt scherper.
  • Door te kickboksen kunnen kinderen hun agressie of frustratie kwijtraken wat ze de nodige rust geeft.
  • En als laatste krijgen de kinderen ongemerkt discipline mee, wat zal helpen om prestaties in het leven te verhogen.

Keramiek@Humpie

Keramiek@Humpie van Brian Coutinho vormt een spanningsveld tussen intuïtie en precisie. Hij fixeert associatieve beelden en emoties in keramische objecten met gedetailleerde lijntekeningen en complexe technische bewerkingen. Het vloeiende en organische van zijn belangrijkste inspiratiebron – de ontembare, ongrijpbare levendigheid van de natuur – staat daarbij altijd voorop. Deze levendigheid drukt hij uit in materialen die juist vrij rigide zijn: porselein, steengoed en glas, soms aangevuld met andere materialen als hoorn, hout en verschillende metalen. De beeldtaal die zijn werken vormt is archetypisch en verhalend.

Elk object ontstaat in veel verschillende fasen. Dat brengt een dubbele gelaagdheid met zich mee: één van materiële totstandkoming en één van betekenisgeving. Lijntekeningen worden bijvoorbeeld in klei en glazuur aangebracht, ingekleurd en weer ontdaan van kleur, waardoor een residu van de eerdere bewerkingen in het object wordt vastgelegd. Door middel van dit proces geeft hij op gedetailleerde wijze uitdrukking aan gedachten, emoties en verhalen. Om het beoogde resultaat te verkrijgen ontwikkelt hij vaak nieuwe en onconventionele bewerkingstechnieken.

Zijn beeldtaal grijpt terug op vertrouwde symboliek uit fabels, mythen, folklore en religies. Daarmee creëert hij nieuwe betekenissen, die tijdens het werken hun vorm vinden. Niet het romantische idee van de natuur, maar juist de organische, wilde en vaak lugubere aspecten van de natuur inspireren hem. Vervolgens creëert hij in zijn figuratie een productief contrast tussen het ‘ontembare’ van zijn inspiratiebronnen en het extreem gecultiveerde van zijn technische werkwijze.

Culturele aannames, overeenkomsten en verschillen, natuurlijke materialen en hightech bewerkingen vormen de bouwstenen van zijn werk. Zijn werkwijze is perfectionistisch, zijn onderwerpkeuze en esthetische beslissingen juist intuïtief. Dit contrast creëert een paradoxaal spanningsveld: het willen vastleggen van ongrijpbare elementen in materialen die een heel gestructureerde werkwijze afdwingen. Hij maakt statische objecten die een dramatische levendigheid in zich herbergen, en waarmee hij associaties uitdrukt die nooit helemaal te doorgronden zijn.

Afrohouse@Humpie

Afrohouse@Humpie is een fysieke vorm van het uiten van gevoelens, bijna letterlijk eruit schudden wat er in je lichaam zit, positief of negatief. Deze vorm van uiting draagt bij aan het bewust worden van emoties en daarmee het verwerken ervan. Bovendien is het ook nog eens goed voor de ontwikkeling van de motoriek en de conditie.

Afrodancing

Afrikaanse dans is een dansstijl die vooral de laatste jaren veel meer onder de aandacht is. Dit komt doordat de hedendaagse muziek veel Afrikaanse invloeden heeft en een van de oudste dansstijlen die er is. En juist daarom is dit een hele goede dansstijl voor kinderen. De muziek is ontzettend breed, van enkel Afrikaanse drum tot aan een house fusion.

Door middel van deze dansstijl levert de @Humpie docent een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Met enkel het instrument leren wij kinderen ‘echt’ te luisteren naar de muziek zodat ze voelen wat dat met je lichaam doet. Het inslijpen van deze bewustwording is belangrijk om dicht bij je eigen kern te blijven. Binnen een veilige en vertrouwde cirkel krijgt ieder kind de kans om zich te uiten en vanuit deze puurheid, is elke beweging oprecht en daarmee goed!

Binnen de lessen wordt er gespeeld met verschillende tempo’s van muziek en verschillende stijlen; enkel instrumentaal, traditioneel Afrikaans en afro house. Voor elke stijl worden pasjes aangeleerd zodat de leerlingen een houvast hebben en vanuit daar kunnen experimenteren met dans.

Bij meerdere/wekelijkse lessen zal er behalve de basisbewegingen ook een choreografie ingestudeerd worden met de kinderen. Het is ook mogelijk een workshop van 1.5 à 2 uur te boeken waarbij een korte basis wordt aangeleerd, gevolgd door een korte choreografie.

Contact

Social Media