member-image

Humpie Workshops

Dansen verankert woorden

met bewegingen.

Onze visie

Alle kinderen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om met de basisschool te starten. Veel kinderen krijgen thuis de begeleiding en stimulering om dat te behalen. Maar niet ieder kind heeft die kans. In onze visie verdienen alle kinderen dezelfde kans om zichzelf te ontwikkelen. Om trots te zijn op zichzelf. Om hun stem te laten horen.

Humpie Dancing geeft jou medewerkers inzicht en de tools om de vooruitgang van de ontwikkeling van de peuters die u dagelijks verwelkomt op uw kinderopvangorganisatie te verwezenlijken.

Wij geven trainingen op maat

Een training bestaat uit een theoretisch gedeelte en de praktijk.

  • In het theoretische gedeelte wordt uitgelegd waar een les aan moet voldoen. Samen met de pedagogisch medewerkers exploreren we de beleveniswereld van het kind. Hoe bouwen we een les op en wat hebben we daarvoor nodig.
  • Daarna gaan we deze wetenschappen in de praktijk brengen. De pedagogisch medewerkers zullen een les krijgen. Daarin kunnen ze ervaren wat we in theorie hebben besproken. Daarna zullen ze zelf een les maken en deze ook geven.
  • Tot slot zullen ze onder begeleiding aan de slag gaan met de kinderen zodat ze stevig op de ´dans´vloer staan.

Het lesmateriaal

Lesmateriaal kan apart aangevraagd worden, eventueel afgestemd op jou programma.

Contact
member-image

Humpie Lessen

Dansen is meer dan pasjes maken

op de vloer, dansen is een

voorzet naar de stappen in je leven.

Ontwikkelingsgericht peuterdansen

Kinderen tussen 2 en 4 jaar hebben hun eigen beleveniswereld. Een wereld waar fantasie en werkelijkheid door elkaar lopen. Kinderen vullen hetgeen ze nog niet weten aan met hun eigen fantasie. Ze kunnen ook denken dat ze met hun gedachten kunnen beïnvloeden wat er gaat gebeuren. Dit wordt ook wel ‘magisch denken’ genoemd. Fantasiespel is een prima manier om nieuwe dingen te onderzoeken en zich in te leven in iemand anders.

Een peuter heeft gemiddeld een woordenschat van 200 woorden. Door spelenderwijs alle handelingen, onderwerpen en objecten te benoemen, breidt deze woordenschat zich uit.

Met materiaal of prent daag je het kind uit om na te denken over wat daar nou staat. Op een prent staat het bos afgebeeld met veel groene bomen met veel blaadjes eraan. Hoeveel bomen staan er in het bos? Op de grond liggen takken waar we overheen en onderdoor kunnen. Als we met de kinderen door het bos gaan komen we kleuren tegen. We mogen een boom zijn. Onze armen zijn dan takken en onze vingers de blaadjes. De bomen vangen veel wind en gaan heen en weer totdat ze vallen op de grond. De kinderen liggen op de grond en kunnen onder de takken kruipen. De takken zijn de armen van de medewerkers van uw opvang. En daarna kijken we of we met onze wijsvinger en onze duim de blaadjes kunnen oppakken van de grond. En de blaadjes kunnen we laten vliegen door te blazen. Zoals je leest leren de kinderen tijdens dit avontuur in het bos een aantal dingen:

  • De kleuren
  • Het rekenkundige en het talige wordt gestimuleerd
  • Grove en fijne motorische ontwikkelingen worden uitvergroot
  • Door het blazen stimuleren we het gebruik van spieren van de mond, stem
  • Cognitieve ontwikkeling, het leren denken over wat er gaat gebeuren

Daarbij wordt ook muziek gebruikt. Muziek met tekst, om liedjes te leren en erop te dansen. En instrumentale muziek waarbij de muziek bepalend is voor de stemming of vaart van de dans.

Ieder verhaal heeft vele wegen die kinderen bewandelen. De kracht van Humpie Dancing is het loslaten van hetgeen “moet” en het kind te volgen. Daarbij wordt de verhaallijn wel gevolgd.

Schrijfdanslessen

Schrijfdans is een 3+ activiteit. De schrijfdans stimuleert de kinderen om met beide handen te laten schrijven. Het brengt een balans tussen beide hersenhelften, waarbij een goed gevoel wordt gecreëerd dat ertoe bijdraagt dat kinderen beter in hun vel zitten. Schrijfdans is telkens anders door de veelsoortige prikkels. Het geeft ons de mogelijkheid om kinderen op natuurlijke en vanzelfsprekende manier van jongs af aan de basisbewegingen van het Europese schrift vaak te laten oefenen, te herhalen, te voelen,……te schrijven met beide handen en deze in te slijpen in het motorische centrum van de hersenen. Hierbij staat bewegen (zwaai en draai) vanuit eigen emoties voorop.

De jonge kinderen hebben veel plezier in het werken met de grove (natte) materialen zoals water, scheerschuim, badschuim, zand, verf……met dikke borstels, sponsjes, stokjes, sponsstokjes etc. En dit allemaal op muziek!

Dans expressie lessen

Deze les is zeer geschikt voor kinderen van de basisschool. Het is een uitstekende manier om kinderen uit te dagen en ze vrijer te maken in hun emotie, motoriek, hun creativiteit en uiting van bewegingen. De kinderen leren te bewegen op het ritme van de muziek. Leren de emoties van de muziek te herkennen. Wat ze horen mogen ze uitbeelden en wat ze uitbeelden mogen ze exploreren. Grote en kleine bewegingen. Spanning en ontspanning. Maar vooral plezier en energie zal er zijn tijdens deze lessen. Met als resultaat kinderen die beter in hun vel gaan zitten. De lijn van het verhaal is bepaald en de kinderen vullen het verhaal in. Hierdoor is iedere fantasie, iedere suggestie en iedere beweging goed en wordt de eigenwaarde van het kind verhoogd.

De dansexpressielessen kunnen worden afgestemd op de thema’s waarmee de school in een bepaalde periode werkt.

Salsa voor kids

1,2,3,5,6,7 Waar je ook bent in de wereld, waar er salsa wordt gedanst daar tellen ze zo. De basis van salsa is merengue. Een dans die in Midden en Zuid Amerika zijn oorsprong vindt. Iedere les zal beginnen met merengue. Een leuke vrolijke dans op een makkelijk te volgen ritme. Het begin van soepele heup bewegingen die later worden toegepast in de salsa.

Salsa staat bekend om de verbintenis die het teweeg brengt onder de mensen. Het is een sierlijke dans voor jongens en meisjes. En iedereen kan het leren. Op een speelse manier leert de docent de kinderen de beginselen van de dans.

Salsalessen vergen veel concentratie. Daarom worden er onder de lessen ook spelletjes gespeeld. Verzonnen door de kinderen met begeleiding van de docent. Regels maken met elkaar over hoe de spelletjes worden uitgevoerd doen we met elkaar en houdt de groep in evenwicht.

Ook hier kunnen de volwassenen en begeleiders ook salsales krijgen. Deze dans is voor jong en oud en geeft iedereen een glimlach op het gezicht. Beleef de ontspanning en het plezier met elkaar. En ervaar daarnaast hoe eenvoudig het is te communiceren en contact te maken via de dans.

Streetdance

Streetdance is een verzamelnaam van dansvormen die niet zijn ontwikkeld in dansscholen, maar op straat, in clubs en middelbare scholen. Tegenwoordig kan het gezien worden als een onderdeel van de hiphop en funkdance stijlen, die hun oorsprong al in de zeventiger jaren hadden.

Het is een sport waarbij aspecten als improvisatie en aanmoediging van anderen een rol spelen, en er vaak een sterke sociale band met omstanders en mededansers is. Humpie dancing betrekt kinderen bij de vormgeving van choreo zodat ze hier hun eigen stijl aan kunnen geven.

Contact
member-image

Humpie Feestjes

Dansen geeft plezier

en maakt je creatief.

Humpiefeestjes

Een Humpie feestje is voor alle kinderen. Ook hier gaan we uit van de creativiteit en de kracht en fantasie van het kind om zelf te creëren en neer te zetten. Dit feestje kan uit 2 onderdelen bestaan. Maar zijn ook los te boeken.

1,5 uur creatief

Knutselen op hout of ander materiaal naar eigen idee.

Streetdance of Salsa

Met zijn allen werken aan een mooie voorstelling die we aan het einde van het feest aan alle ouders en verzorgers laten zien.

Het is inclusief drinken en wat lekkers. Indien lunch is gewenst zal dit apart worden geregeld.

Contact

Social Media